فلزیاب فرکانسی تفاوت صدا فلزات


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب فرکانسی تفاوت صدا زمینه برای تفکیک طلا و انواع فلزات نسبت به نوع فلز یا وضعیت صحنه کار را داشته که این مزید عملکرد فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD نسبت به دیگر فلزیاب ها میباشد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه وضعیت تغییر صدا حاصله از منابع و اهداف با هم متفاوت است و این تفاوت از شرایط نوع تنظیم متناسب با ان صحنه کار و الیاژ هدف یا طلا نیز پدید میاید و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی  با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD برای هر نوع فلزدر طبقات متعلق به اعداد VDI صدای خاص خود را دارد

در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با صدا زمینه در صورتیکه تنظیمات درصحنه کار متناسب با هدف و مواد معدنی و منابع تنظیم نگردد موجب میشود که صدا اشکار شده مربوط به ان هدف یا طلا نباشد یا سیستم با تغییر صدا یک هدف دیگر را به جای هدف اصلی یا طلا یا هدف مورد نظر مشخص نماید یا بر روی هدف اصلی مورد نظر اپراتور فلزیاب یا رادار زمینی دستی واکنش درست از خود نشان ندهد.

 


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254