فلزیاب صفحه دیجیتال مداردیجیتال


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب صفحه دیجیتال داشته باشد بنابر این نمی باشد که مدار ان فلزیاب نیزدیجیتال است یا داشتن صفحه نمایشگر دیجیتال نشانه دیجیتال بودن قطعات مدار ان فلزیاب باشد یا نداشتن صفحه دیجیتال نشانه این نمی باشد که مداردیجیتال در ان فلزیاب بکار برده شده نباشد ویک فلزیاب دیجیتال باید در مدار ان قطعات دیجیتال بکار برده شود و فلزیاب که قطعات ان دیجیتال باشد میتواند فلزات را جداگانه طبق عدد VDI بنابر اصول تفکیک درفلزیاب که جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد پیروی مینماید و شرایط مدار دیجیتال با تفکیک عدد VDI دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که قدرت بالای در تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد را دارد

اینکه بر روی یک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  صفحه نمایشگر یا صفحه دیجیتال یا تصویر نصب گردد عاملی نمی باشد که توان تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب

را افزایش دهد بلکه مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  یا یابنده است که تعیین کننده قدرت سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد و این قدرت واکنش بعد از تشخیص هدف توسط مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به صفحه نمایشگر یا دیجیتال یا تصویری منتقل میگردد و صفحه نمایشگر یا دیجیتال یا تصویر برای تعیین نوع تغییرو واکنش مدار اصلی میباشد.

در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویری توان بالاتری وجود دارد زیرا طراحان اولیه برنامه تصویری را براین منبع قرارداده اند که بتواند هر نوع یا کوچکترین تغییر اطراف خود و زیر زمین را مشخص نماید.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویری در عملیات حرفه ای نسبت به هر نوع فعالیت قابلیت بهره برداری را دارد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای صفحه دیجیتال برای تشخیص هدف بر روی صفحه دیجیتال میباشند عمدتاً توان تفاوت بین هدف اهنی با غیر اهنی را داشته و بیشتر انها همین عمل را نیز در عمق زیاد برای یک هدف کوچک به انجام نمیرساند و عمده این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از نوع ولتاژالقائی یا پالسی میباشد و بنابر جدول عمومی و بین المللی تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نمی نماید و اگر هم بنابر این جدول عمل نماید باز هم توان بالای در تفکیک در عمق بنابر این جدول ندارد و مزیت سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای مداری از این نوع جدول میباشد این است که هر هدف را اپراتور یا کاربر میتواند به نسبت همان هدف بر روی سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تعیین نماید.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب فرکانس القائی یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب جذبی میباشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تفکیک و پیدا نمودن اهداف در عمق زیاد را دارند و این نوع سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نوع انتنی یا صدا یکسره با صدای زمینه و تصویری از نوع لکه سه رنگ معمولی و تفکیک رنگ COL PRO بهره میبرند.


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254