فلزیاب سات سیلور SAT SILVER


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب سات سیلور SAT SILVERدر تمامی مناطق توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد دارا میباشد

فلزیاب سات سیلور SAT SILVER قدرت حذف ذرات انرژی مواد معدنی یا منابع مزاحم را دارا است

فلزیاب سات سیلور SAT SILVER میتواند با عدد VDI و ابعاد هدف ترشهولد THRESHOLD موقعیت الیاژ اهداف و فلزات پوسیده و منابع دارای سیگنال مشابه را تشخیص داده و طلا را تفکیک نماید

فلزیاب سات سیلور SAT SILVER با صدا زمینه در نوع فلزیاب فرکانسی این قدرت را دارد که با تغییر صدا در نوسان صدا نوع فلز یا طلا را تشخیص دهد

فلزیاب سات سیلور SAT SILVER عملیات تصویری را بصورت مجزا یا به همراه صدا زمینه میتواند برای تفکیک EDIT انواع فلزات و طلا جدا گانه به انجام رساند

فلزیاب سات سیلور SAT SILVER میتواند توسط کوئل الکترونیکی یا بصورت مستقیم عملیات جستجو را انجام دهد

فلزیاب سات سیلور SAT SILVER با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI و نرم افزار لکه رنگی سه رنگ مجزا عمل نماید

فلزیاب سات سیلور SAT SILVER دارای تنظیمات ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED برای جدا سازی منابع همگن و تنظیمات افست OFFSET در جهت حذف منابع مزاحم را دارد


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254