فلزیاب استاندارد


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254

فلزیاب استاندارد را از دید گاه های متفاوت و نسبت به طبقه همان فلزیاب باید در نظر گرفته شود استاندار فلزیاب با تفکیک با فلزیاب بدون تفکیک یا فلزیاب با تشخیص تفاوت فلزاهنی از فلزغیراهنی یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب فرکانس القایی متفاوت است و نمی توان توان این دسته فلزیاب ها را بایکدیگر مقایسه نمود ولی میتوان استاندارد قدرت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی با تفکیک عدد VDI را به نسبت دیگر فلزیاب ها مورد بررسی قرار داده و تفاوت انها را مشخص نمود که کدام دسته فلزیاب دارای قدرت بالاتری برای تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد تا در امورات مربوط به کار با فلزیاب بتوان از ان فلزیاب برای تفکیک با دقت بهره برد

فلزیاب استاندارد را از نظر تفکیک فلزات و توان عمق دسته بندی مینمایند فلزیاب استاندارد به نسبت توانائی نوع مدار ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب درعمق و تشخیص و تفکیک اهداف طلا و نقره و مس و روی و اهن در نظر گرفته میشود

 فلزیاب استاندارد یا طلایاب استاندارد یا گنج یاب استاندارد در انواع گوناگون میباشد استاندارد فلزیاب  از نوع پالسی یا ولتاژ القائی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی هر کدام برای تشخیص و تفکیک روش عملکرد استاندارد خاص خود را دارند و هر کدام به نوبه خود میتوانند اهداف را در عمق متفاوت تشخیص داده و تفکیک نمایند


جهت خرید این فلزیاب فقط با شماره های زیر تماس باشید
09196638253
09196638254